H παρουσίαση του «Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένα εργαλείο το οποίο σαν στόχο έχει να καλύψει ένα κενό στρατηγικής πληροφόρησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα όσον αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την πολιτική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο μηχανισμός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιείται μέσα από τη δράση «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα» με βασικό παραγόμενο της δράσης αυτής να αποτελεί η προετοιμασία και εκπόνηση Οδικών Χαρτών προσαρμογής επαγγελμάτων οι οποίοι θα επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης πρόκειται για μια δράση που η ΓΣΕΒΕΕ χαρακτηρίζει ως άμεσης προτεραιότητας και υλοποιείται μέσω του επιστημονικού της φορέα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων.

«Το νέο ρευστό και «δυσανάγνωστο» σε αρκετές πτυχές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τάσεις και δυναμικές που δημιουργούν ανάγκες για τις μικρές επιχειρήσεις» είπε  ο κ. Καββαθάς και επεσήμανε ότι, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

-η ανάγκη προσαρμογής στις τεχνολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιμάκωση της νέας ψηφιακής επανάστασης και της μετατόπισης σε ένα ενεργειακό πρότυπο που θα ασκεί μικρότερες αρνητικές επιρροές στο φυσικό περιβάλλον,

-η αντιμετώπιση ενός περιβάλλοντος έντονης ψηφιοποίησης όλης της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, ως συνέπεια και των επιπτώσεων της Covid-19, που αναμένεται να οξύνει και επιδεινώσει τάσεις ψηφιακής υστέρησης και «ψηφιακών χασμάτων» μεταξύ των ψηφιακά προηγμένων και των λιγότερο ψηφιακά ανεπτυγμένων επιχειρήσεων και

-η επιβίωση και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής επιβράδυνσης και ύφεσης, μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών περιορισμών, υψηλού πληθωρισμού, έντονου ανταγωνισμού και ενδεχομένως ενισχυμένης συγκεντροποίησης σε συγκεκριμένους κλάδους και δραστηριότητες.

«Αυτός είναι ο λόγος που η ΓΣΕΒΕΕ ενεργοποίησε το Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης των αλλαγών στα επαγγέλματα. Το ζητούμενο για τη Συνομοσπονδία είναι να δημιουργήσουμε έναν βιώσιμο και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα παρέχει διαρκή πληροφόρηση για τις αλλαγές στα επαγγέλματα έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των οικονομικών μονάδων, τόσο ως πολιτεία, όσο και ως κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά και μεμονωμένοι επιχειρηματίες» τόνισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Σε πρώτη φάση το Εργαστήριο παρακολουθεί και έχει δημοσιεύσει Οδικούς Χάρτες προσαρμογής για είκοσι (20) επαγγέλματα δίνοντας έμφαση κυρίως σε τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής. Συγκεκριμένα τα επαγγέλματα αυτά είναι του: Aισθητικού, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή, Αμπελουργού – Οινοποιού, Αργυροχρυσοχόου, Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, Εγκαταστάτη και Συντηρητή Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων, Ειδικού προσθετικής κατασκευής, Ελαιουργού, Επαγγελματία οπτικοακουστικού τομέα, Επαγγελματία Χειροτέχνη (Κεραμοποιός), Επιπλοξυλουργού, Ζαχαροπλάστη, Μεσίτη Ακινήτων, Μηχανικού/ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, Τεχνίτη υαλοπινάκων, Υδραυλικού, Υπεύθυνου διαχείριση ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media, Υπεύθυνου καταστήματος εστίασης /υγειονομικού ενδιαφέροντος, Φωτογράφου-ειδικού ψηφιακών λήψεων, Ψυκτικού.

Σε επόμενη φάση και με την καθιέρωση του πρότυπου μηχανισμού παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων, αναμένεται το Εργαστήριο να αποτελέσει φορέα συστηματικής ανάλυσης και για άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το πεδίο μελέτης και διερεύνησης των προοπτικών τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους όσο και σε νέα επαγγέλματα αιχμής ιδίως στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Στην τοποθέτηση του  κατά την παρουσίαση της δράσης  ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ κ. Παρασκευάς Λιντζέρης υπογράμμισε ότι το νέο αυτό εργαλείο έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στις αγωνίες και τα ερωτήματα των μικρών επιχειρήσεων  σχετικά με την πορεία των επαγγελμάτων μέσα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και παράλληλα να βοηθήσει στην κατανόηση των στοιχείων που δημιουργούν νέες προκλήσεις, εμπόδια ή δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας . Παράλληλα να οδηγήσει στη διάγνωση των τάσεων και στην διατύπωση ρεαλιστικών και εύστοχων προτάσεων τόσο από την πολιτεία όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τόνισε ότι οι «Οδικοί Χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων», λειτουργούν ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς για την αποτελεσματική ανταπόκριση επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων πολιτικής στις επερχόμενες αλλαγές προσθέτοντας ότι στα γενικά αποτελέσματος της δράσης εντάσσονται η διαμόρφωση πρότυπης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση αλλαγών στα επαγγέλματα, ο προσδιορισμός δυναμικών σε διάφορα επίπεδα (επιχειρηματικό, θεσμικό, τεχνολογικό περιβάλλον κοκ), η ενίσχυση της ετοιμότητας και της προσαρμοστικότητας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στις επερχόμενες αλλαγές, η ενίσχυση των φορέων πολιτικής στην πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών . Μάλιστα το επόμενο στάδιο της δράσης θα είναι η προετοιμασία εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών, η ένταξη νέων επαγγελμάτων στο Εργαστήριο καθώς και η ανάπτυξη microsite για την ενημέρωση των επαγγελματιών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)  κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο κ. Κώστας Τσουτσοπλίδης επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,  ο πρόεδρος  του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ  Μαρία Γάτσου και η Γεν. Διευθύντρια ΔΥΠΑ Νάσια Θεοδωρίδου, οι οποίοι  στις τοποθετήσεις τους επεσήμαναν την σημασία της πρωτοβουλίας αυτής στην χάραξη στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών με σκοπό την προσαρμογή των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, με όφελος για τις ίδιες και για την κοινωνία.

Τέλος την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος και ο Αν. Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κ. Θεόφιλος Παγιάτης.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?