Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών» (ΠΟΒΑΚΩ) είναι δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1979 µε σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συµφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας µεταξύ των µελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Σύλλογοι) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το 2014 στην ΠΟΒΑΚΩ συµµετείχαν 6.000 περίπου παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 2000 είναι παραγωγικές και στις οποίες απασχολούνται περίπου 5.000 άτοµα (απασχολούµενοι και µισθωτοί) σε σύνολο 25.000 εργαζομένων στον κλάδο.

Το 48% των παραγωγικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην Αττική, το 20% στη Βόρεια Ελλάδα, το 17% στην Ήπειρο και Κεντρική Ελλάδα, το 9% στην Κρήτη και ένα µικρό ποσοστό 6% στην υπόλοιπη χώρα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι σε πολύ µεγάλο ποσοστό τους (90%) πολύ µικρές επιχειρήσεις µε 1(ένα) έως 1Ο(δέκα) άτοµα απασχολούµενους, το 7% απασχολεί 11-20 άτομα και µόνο το 3% απασχολεί 20 έως 50 άτοµα.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?