Η διοικητική δομή της ΠΟΒΑΚΩ

Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

1.Γενική Συνέλευση, που την αποτελούν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της και αποτελεί το ανώτατο όργανο της. Ο αριθµός των αντιπροσώπων κάθε σωµατείου- µέλους, είναι ανάλογος με το συνολικό αριθµό των µελών του σωματείου που ψήφισαν για την εκλογή τους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων, µε μυστική ψηφοφορία για µια τριετία. Ο Πρόεδρος του ΔΣ µαζί µε τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ενώπιον τρίων.

3.Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, µαζί µε το διοικητικό συμβούλιο για µια τριετία και ελέγχει τα οικονομικά και τις διαδικασίες διαχείρισης της Ομοσπονδίας.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?