Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη έστειλε, χθες Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022,  η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας  (ΓΣΕΒΕΕ) ζητώντας το  πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων για το 2023  ώστε να διασφαλιστεί  η δυνατότητα καταβολής τους   ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ μετά και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών των μη μισθωτών που καταβάλλονται για τον κλάδο της σύναξης, από την 1.1.2023 έως την 31.12.2024 προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους  όπως και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης .

Αυτό  όπως υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ «σημαίνει ότι οι συνολικές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ( ελευθέρων και αυτοαπασχολούμενων) , θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν προς τα πάνω από 1/1/2023 με βάση την μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού, που εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10%».

Ωστόσο οι συνεχόμενες ανατιμήσεις, κυρίως λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών ενέργειας, έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τόσο τα εισοδήματα των νοικοκυριών όσο και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ο εντεινόμενος συνδυασμός μειωμένης ζήτησης και αύξησης των λειτουργικών εξόδων έχει πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Μάλιστα με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 4 στις 10 επιχειρήσεις δεν είχαν σχεδόν καθόλου ρευστά διαθέσιμα οδηγώντας το 40% των επιχειρήσεων  στο να έχουν  τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή τους Ιδιώτες, με τις οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ να αποτελούν την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό.

«Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι μια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών 
στην παρούσα συγκυρία θα επιτείνει τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τονίζουμε ότι οι επιπτώσεις της ακρίβειας είναι 
εξίσου σοβαρές με εκείνες της υγειονομικής κρίσης, όπου όπως φαίνεται δεν έγινε καμία 
αναπροσαρμογή -και ορθώς- στο σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. 
Ειδικότερα και με βάση τον νόμο θα έπρεπε οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές να είχαν 
αναπροσαρμοστεί το 2021 κατά 1,2% που ήταν η μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού. 
Επιπλέον, επειδή υπάρχει και η άποψη ότι η μη αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών 
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το ύψος των μελλοντικών συντάξεων, υπενθυμίζουμε 
ότι οι μη μισθωτοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
ώστε το ποσό της μελλοντικής τους σύνταξης να είναι υψηλότερο από αυτό που καθορίζει 
η μικρότερη κατηγορία», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Η ΓΣΕΒΕΕ  ζητά στην τρέχουσα συγκυρία να διασφαλιστεί κατά το μέτρο του δυνατού η δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών καθώς μια σοβαρή αύξηση τους μπορεί να οδηγήσει και το 25% περίπου των ασφαλισμένων που έχουν ήδη επιλέξει ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες να επιλέξουν τελικά χαμηλότερες ή/και την χαμηλότερη, ώστε να μην αυξηθεί και το κόστος ασφάλισης. Αυτό όπως είναι επόμενο θα εξουδετερώσει και τις όποιες προσδοκίες αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων υπάρχουν.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ  ότι θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του νόμου 4387/2016 ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών να παραμείνουν ως έχουν τουλάχιστον για το 2023.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?