Loading Map....

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 19/10/2019 - 21/10/2019
10:00 - 22:00

Τοποθεσίας
ΔΕΘ

Κατηγορίες


ΚΑΝΟΝΙΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ – HELEXPO, προκηρύσσουν τον 30ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.

Ο 30ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης KOSMIMA 2019, 19-21 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών
(ΠΟΒΑΚΩ)
• Συντεχνία Χρυσοχόων – Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
• Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
• Σύλλογος Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
• ΔΕΘ HELEXPO.

ΟΡΟΙ ΔΙΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Α.1. Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας (Ομάδες μαθητών μέχρι 2 προσώπων)
Α.2. Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού (Ομάδες σχεδιαστών μέχρι 2 προσώπων)
Β. Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λ.π., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας. Αποκλείονται από το διαγωνισμό τα μέλη της οργανωτικής και της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού και οι έχοντες α’ βαθμού συγγένεια με αυτούς.
Η κριτική επιτροπή με πλειοψηφία 3/5 έχει το δικαίωμα να αποκλείσει του διαγωνισμού, σχέδιο για το οποίο έχει ενδοιασμούς για την πατρότητά του, είτε την ιδιότητά του ως νέο και
πρωτότυπο.

2. ΘΕΜΑ
30 Έλληνες καλλιτέχνες, έμπνευση για το κόσμημα. Ανακαλύψτε ποιος από τους 30 ΄Ελληνες καλλιτέχνες *- σπουδαίοι ζωγράφοι, χαράκτες και γλύπτες- σας συγκινεί. Ταξιδέψτε στά έργα τους και εμπνευστείτε από αυτά. *Τους «όρους συμμετοχής» στον 30ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος» συνοδεύει κατάλογος με τα ονόματα των 30 Ελλήνων καλλιτεχνών

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τα σχέδια θα πρέπει:
– Να είναι πρωτότυπα (όχι αντιγραφές) και να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε διαγωνισμό.
– Να έχουν την δυνατότητα παραγωγής από πολύτιμα μέταλλα. Το κόσμημα πρέπει να περιγράφεται πλήρως (τρόπος κατασκευής για όλα τα μέρη, συνδέσεις, κουμπώματα κ.λ.π.)
– Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη μοναδικότητα του έργου τους.
– Σε περίπτωση αντιδικίας, εφόσον υπάρχει ένδικη απόφαση ως προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή του έργου στο διαγωνισμό και να ανακαλέσει το βραβείο, εάν το έργο βραβευθεί.
Ειδικότερα ο τρόπος παρουσίασης του σχεδίου θα είναι :
– Παρουσίαση σε χαρτόνι διαστάσεων 0,35χ0,50 που θα συνοδεύει το σχέδιο από λευκές σελίδες ή ριζόχαρτα, διαστάσεων Α4, όπου θα υπάρχουν τα γραμμικά τεχνικά σχέδια του κοσμήματος (όψη, κάτοψη, πλάγιες όψεις, τομές) και γραμμικές λεπτομέρειες των κουμπωμάτων και της συνδεσμολογίας, καθώς και οι απαραίτητες επεξηγήσεις για την κατασκευή του, είτε είναι χειροποίητο, είτε είναι χυτό. 2 σελίδες
-Το κάθε σχέδιο θα συνοδεύεται από ένα κείμενο με ανώτατο όριο τις 150 λέξεις. Στο κείμενο αυτό θα περιγράφεται η πηγή έμπνευσης και το σκεπτικό του σχεδιαστή. Η επιτροπή θα απορρίπτει εξαρχής τα έργα α) που δεν είναι σχετικά με το θέμα β) που η παρουσίασή τους δεν είναι όπως ορίζεται παραπάνω γ) που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους με βάση τα επισυναπτόμενα σχέδια.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Κάθε διαγωνιζόμενος της κατηγορίας Α, παράγραφος Α1 και Α2, του άρθρου 1, μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρία σχέδια του ιδίου θέματος. Κάθε σχέδιο θα απεικονίζει ένα και μόνο
ένα αντικείμενο. Οι διαγωνιζόμενοι για το τιμητικό έπαθλο και τον τιμητικό έπαινο της κατηγορίας Β του άρθρου 1, υποβάλλουν μόνο ένα σχέδιο.

Υποχρεωτικά από την κριτική επιτροπή αξιολογούνται όλα τα σχέδια που έχουν υποβληθεί, εκτός εκείνων που καταρχήν μπορεί να απορριφθούν για τυπικούς λόγους. Έργα του ιδίου σχεδιαστή, αν έχουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους, με το άνοιγμα των φακέλων και πλειοψηφία 2/3 των μελών της κριτικής επιτροπής, δύναται να απορριφθούν (κρατείται μόνο ένα), και να αφαιρεθούν από την κατάταξη.

Η βαθμολογία των έργων γίνεται με λίστες που φέρουν μόνο αύξοντα αριθμό του έργου και με βαθμολογία που αποφασίζεται από την ίδια επιτροπή, αναλόγως του πλήθους των έργων που θα κατατεθούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων έργων θα ακολουθήσει διαδικασία κλήρωσης των έργων που ισοψηφούν, από την κριτική επιτροπή.

Β. Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Κατά την πρώτη φάση θα βαθμολογηθούν όλα τα έργα που έχουν κατατεθεί και στη συνέχεια μέχρι 15 έργα με την υψηλότερη βαθμολογία θα περάσουν στη δεύτερη φάση, κατά την οποία θα βαθμολογηθούν από 1 μέχρι 15 (ανάλογα τον αριθμό των έργων που θα προκριθούν), εκ νέου, ώστε να προκύψουν τα έργα που βραβεύονται.

Ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνεται ως εξής:
1. Ιδέα σχεδίου και κατασκευαστική δυνατότητα 70%
2. Εικαστική παρουσίαση 30%
Γ. Τα σχέδια θα πρέπει να επικολληθούν σε σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 0,50 x 0,35, ανεξάρτητα αν οι διαστάσεις του καθεαυτού σχεδίου ή των επιμέρους σχεδίων είναι μικρότερες.
Δ. Όλα τα σχέδια θα συνοδεύονται απαραίτητα από κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, επικολλημένο στην πίσω όψη των σχεδίων, μέσα στον οποίο θα περιέχονται:
Για τις κατηγορίες Α1 και Α2, του άρθρου 1:
• Βεβαίωση της σχολής, στην οποία σπουδάζει ή αποφοίτησε ο διαγωνιζόμενος τον Ιούνιο 2018
• Βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζομένου, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου σχεδιαστή (με κεφαλαία).
2. Η ακριβής διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικα).
3. Το e-mail
4. Οι αριθμοί τηλεφώνων της επαγγελματικής στέγης και της κατοικίας.
5. Η ηλικία.
6. Οτιδήποτε σχετικό με συμμετοχές ή με βραβεύσεις του διαγωνιζομένου σε
ανάλογους διαγωνισμούς.
Για την κατηγορία Β, του άρθρου 1:.
Βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζομένου, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου σχεδιαστή (με κεφαλαία).
2. Η ακριβής διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικα).
3. To e-mail
4. Οι αριθμοί τηλεφώνων της επαγγελματικής στέγης και της κατοικίας.
5. Η ηλικία.
6. Το κύριο επάγγελμα.
7. Η σχολή από όπου τυχόν αποφοίτησε και όποιες άλλες ενδείξεις της ιδιότητάς του και οτιδήποτε σχετικό με συμμετοχές ή με βραβεύσεις σε ανάλογους διαγωνισμούς. Η ελλιπής συμπλήρωση του βιογραφικού ενδεχομένως συνεπάγεται αποκλεισμό από τα βραβεία κατά την κρίση της επιτροπής. Στη σχεδιαστική προσπάθεια, οι διαγωνιζόμενοι και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ηλεκτρονικά μέσα. Ο τρόπος υποβολής αυτών των σχεδίων θα γίνεται εντύπως με την σχετική αναγραφή χρήσης ηλεκτρονικού μέσου στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας Θα εκτιμηθεί η προσπάθεια σχεδιασμού με το χέρι. Μπορούν να υποβληθούν τα σχέδια και με τους δύο τρόπους.

Ε. Σε κάθε συμμετοχή ομάδας ή εταιρείας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα ονόματα των ατόμων της ομάδας καθώς και η επωνυμία της εταιρίας και το τηλέφωνο του υπευθύνου.
ΣΤ. Κατά την παράδοση των σχεδίων εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής, αριθμός πρωτοκόλλου του σχεδίου, ο οποίος θα αναγράφεται και στο φάκελο. Στο φάκελο, επίσης, θα δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο σε ποιά κατηγορία ανήκει (Α ή Β). ο Οτιδήποτε άλλο αναγράφεται στον φάκελο θα έχει καλυφθεί με ταινία. Εάν η επιτροπή κρίνει ότι η δήλωση (Α ή Β) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τότε αυτός αποκλείεται από το σύνολο των βραβείων.

Ζ. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του φακέλου ή των έργων, που πιθανόν να αποτελέσει αναγνώριση του διαγωνιζομένου στην κριτική επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.
Η. Το οποιοδήποτε έργο μπορεί να διαγραφεί από την λίστα συμμετεχόντων ακόμη και όταν επιλεγεί, αν υπάρξει ένσταση για την ταυτότητά του ή ομοιότητα σημαντική με ένα ή περισσότερα γνωστά έργα, ή ελλιπής τήρηση όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης, μετά από σχετική απόφαση κατά πλειοψηφία των μελών της κριτικής επιτροπής.

4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια τους στα γραφεία της ΔΕΘ HELEXPO, Εγνατία 154, 54636 Θεσσαλονίκη, στην Διεύθυνση Συνεδρίων, Εκδηλώσεων & Παραχώρησης
Χώρων τηλ. (+30)2310 291572, (+30) 2310 291204, fax. (+30) 2310 291674.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδιά τους ή να τα αποστείλουν με σφραγίδα ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα αποστολής).
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή και έγκαιρη αποστολή των έργων τους.

6. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ημέρα κρίσης για την επιλογή ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019. Η πρόκριση και κρίση των σχεδίων θα γίνει από την κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών
2. Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης
3. Σύλλογος Κοσμηματοπωλών-Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης
4. Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών
5. Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
6. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Στην τελετή απονομής των βραβείων, που θα ορισθεί και θα γίνει κατά τη διάρκεια της Έκθεσης KOSMIMA 2019, θα κληθούν έγκαιρα να παραστούν όσοι θα βραβευθούν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Τα έργα τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό μένουν στην ιδιοκτησία των διαγωνιζομένων, ίναι όμως στη διάθεση της ΠΟΒΑΚΩ και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως αυτή
αποφασίσει (να συμπεριληφθούν σε εκδόσεις, δραστηριότητες προβολής της ΠΟΒΑΚΩ και των σχετικών φορέων), όχι όμως να δοθούν σε παραγωγικές μονάδες για παραγωγή δειγμάτων).
Μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχέδια θα βρίσκονται για διάστημα 3 μηνών στα γραφεία της ΔΕΘ HELEXPO, από όπου υποχρεούνται να τα παραλάβουν οι σχεδιαστές με απλή επίδειξη της απόδειξης παραλαβής τους.
Μετά την πάροδο 3 μηνών, εφόσον δεν προσέλθουν οι διαγωνιζόμενοι για την παραλαβή των σχεδίων τους, η ΔΕΘ-HELEXPO δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακεραιότητα ή την απώλεια αυτών.
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, που μπορεί να προκληθεί στα σχέδια από κάποια φυσική καταστροφή ή απώλεια αυτών κατά τον χρόνο παράδοσης, έκθεσης και παραμονής τους στον χώρο αποθήκευσης και αξιολόγησης.
7. ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα βραβεία του διαγωνισμού, (προσφορά της ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ και των φορέων που αποτελούν την Οργανωτική & Κριτική Επιτροπή) Α1 και Α2 κατηγορίας, είναι τα εξής:
• 3 χρηματικά βραβεία (1ο, 2ο και 3ο)
• 5 τιμητικές διακρίσεις
Εάν, μετά το άνοιγμα των φακέλων των διαγωνιζομένων, διαπιστωθεί ότι ο ίδιος σχεδιαστής έχει πάρει περισσότερα από ένα βραβεία, τότε του απονέμεται το μεγαλύτερο, του αφαιρούνται τα υπόλοιπα και τη θέση τους καταλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα υπόλοιπα έργα.
Τα βραβεία της Β κατηγορίας είναι:
• Ειδικό τιμητικό έπαθλο
• Ειδικός τιμητικός έπαινος
Όλα τα βραβευμένα σχέδια θα πρέπει να κατασκευαστούν και να παρουσιαστούν στην Έκθεση KOSMIMA 2019.
Από το 2011, τα κατασκευασμένα έργα (φυλάσσονται από τους δημιουργούς τους) θα προβάλλονται, σε ειδικές προθήκες, κατά τη διάρκεια της κάθε KOSMIMA, για τα επόμενα 5 χρόνια (υπολογίζοντας, από τη χρονιά που βραβεύονται)

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Συμμετοχή στο διαγωνισμό και η πλήρης γνώση των ό ρων της προκήρυξης προεξοφλεί την πλήρη αποδοχή τους από το συμμετέχοντα. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού σχεδίου έχει το δικαίωμα, εάν και εφόσον χρειαστεί, να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στον κανονισμό συμμετοχής. Οι τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού θα ανακοινώνονται  γκαιρα.
9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ακύρωση του διαγωνισμού, εάν και εφόσον συντρέχουν ειδικοί και ουσιαστικοί λόγοι, αποφασίζεται από τα 3/5 των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε, σε πέντε φύλλα, ο παρών κανονισμός, σε έξι όμοια αντίτυπα και υπογράφηκε από τους παρακάτω.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?