Για την παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης σχετικής υποχρέωσής σας που αφορά την χρησιμοποίηση της μεταλλικής σφραγίδας σήμανσης κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα έως 30-06-2022, ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη ειδικού μητρώου αργυροχρυσοχόων (κάτοχοι κωδικού αριθμού κατασκευαστή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα που έχει λήξει 31/12/2018, 31/12/2021) το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σε συνέχεια της με Α.Π. 1318/22-06-2021 ενημερωτικής επιστολής του ΒΕΑ προς τα μέλη του Ειδικού του Μητρώου Αργυροχρυσοχόων, σχετικά με την υποχρέωση ανανέωσης έγκρισης χρησιμοποίησης μεταλλικής σφραγίδας σήμανσης κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα για την τριετία 2022 2024, σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, ΑΡΘΡΑ 53-59, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω προθεσμία για την ανανέωση, έληξε την 31/12/2021.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.:

 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.
 • Με τη λήξη της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο υποχρεούται να στείλει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  Ε.05.01.01/ΓΔ.08 σαν στο υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.

-Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

-Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

-Στους παραβάτες επιβάλλεται από την οικεία Περιφέρεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.

-Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)

Κατόπιν των παραπάνω, και δεδομένου ότι δεν προβήκατε στην έγκαιρη ανανέωση της μεταλλικής σφραγίδας σας σήμανσης κοσμημάτων, σας γνωρίζουμε ότι η Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΑ αποφάσισε (αρ. αποφ. 394.5/135/5/16-2-2022), πριν σταλεί η σχετική κατάσταση στην Εισαγγελία, να δοθεί νέα προθεσμία έως 30-6-2022, προκειμένου να τακτοποιήσετε την εν λόγω υποχρέωσή σας και συγκεκριμένα:

> Ανανέωση της μεταλλικής σας σφραγίδας (εφόσον η επιχείρηση είναι ενεργή και γίνεται κατασκευή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα) υποβάλλοντας στο Επιμελητήριο, τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία για την κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησής σας:

 • Τιμολόγια αγοράς πολύτιμου μετάλλου (ασήμι-Χρυσός) για τα έτη 2018 -2021 ή Υ.Δ. με γνήσιο υπογραφής ότι χρησιμοποιείτε αποθέματα μετάλλων παλαιοτέρων ετών. Τιμολόγια πώλησης για τα έτη 2018-2021 Έντυπο Ε3 χρήσεων 2017-2020 Υπεύθυνη Δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

Μαζί με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και η καταβολή παραβόλου 10 Ευρώ στο ταμείο του ΒΕΑ, καθώς και η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών στο Επιμελητήριο.

> Επιστροφή της μεταλλικής σας σφραγίδας (εφόσον η επιχείρηση έπαψε να λειτουργεί ή άλλαξε σκοπό), υποβάλλοντας στο Επιμελητήριο εκτός από τη μεταλλική σφραγίδα και τη σχετική μεταβολή της ΔΟΥ για την κατάσταση της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ 60 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10564

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12133

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 – ΜΑΡΟΥΣΙ ,Τ.Κ. 15125

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Τ.Κ. 19200

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

17ο ΧΛΜΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΠΑΛΛΗΝΗ, Τ.Κ. 15351

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 220A – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17602

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ ΛΕΚΚΑ 20 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10562

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΚΚΑ 20 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 15062

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?