Επιχειρήσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες από το υπουργείο Οικονομικών μετά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του Ε3 θα λάβουν επιδότηση που μπορεί να φτάνει έως και το 70% ή ακόμα και το 80% των πάγιων δαπανών που κατέβαλαν το 2020.

Η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες του προγράμματος και ιδιαίτερα για το τελικό ύψος της επιδότησης αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας ενώ έως το τέλος του μήνα εκτιμάται ότι είναι εφικτή η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Λιγότεροι από ένας στους δυο θα λάβουν τα κουπόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τις περίπου 74.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, φορολογικά και ασφαλιστικά «κουπόνια» θα λάβουν περίπου 30.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις από επαγγελματίες οι οποίοι:

 • είτε εμφάνιζαν κέρδη
 • είτε εμφάνιζαν μείωση τζίρου μικρότερη του 30%, ενώ
 • εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που δεν δικαιούνταν να ενταχθούν καθώς τα ποσά που εισέπραξαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, υπερκαλύπτουν το ύψος των παγίων δαπανών, που δεν έχουν καλυφθεί από προγράμματα στήριξης. Ως ενισχύσεις λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

  Πώς λειτουργεί το κουπόνι

  Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, οι δικαιούχοι της επιδότησης θα κληθούν με νέα οριστική αίτηση να επιλέξουν που θα κατευθυνθεί το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στις πάγιες δαπάνες τους. Οι δικαιούχοι δεν θα εισπράξουν ένα χρηματικό ποσό, αλλά θα λάβουν ένα κουπόνι με το οποίο θα μπορούν να καλύψουν υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, από τον Ιούλιο έως και το τέλος του χρόνου.

  Υψηλότερη ενίσχυση για μεγάλη πτώση τζίρου

  Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Το ακριβές ποσό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ύψους 500 εκατ. ευρώ.

  Οπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών η χρήση του πιστωτικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021.

  Ποιες είναι οι πάγιες δαπάνες

  Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως:

  • παροχές σε εργαζόμενους,
  • ασφαλιστικές εισφορές,
  • ενέργεια,
  • ύδρευση,
  • τηλεπικοινωνίες,
  • ενοίκια,
  • λοιπά λειτουργικά έξοδα,
  • χρεωστικοί τόκοι και
  • συναφή έξοδα.

  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?