Να ταξινομηθεί επειγόντως το εμπόριο, από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ΕΕ, ως κλάδος υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι να επιτραπεί στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας να έχουν πρόσβαση στην κρατική ενίσχυση ζήτησε η ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου, EuroCommerce.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, στο ΔΣ της EuroCommerce, σχετικά με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ:

«Μπορεί να μην λύθηκε ο γόρδιος δεσμός της ενεργειακής κρίσης, αλλά σε επίπεδο συμπερασμάτων σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος σε δύσκολα ζητήματα. Η Ευρώπη αφενός προχώρησε στη σταδιακή μείωση εξάρτησης της από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την συμφωνία κοινής προμήθειας και αποθήκευσης LNG από τις ΗΠΑ, ενώ αφετέρου αποφάσισε να τηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις, στο μέτρο που δεν θα βλάψουν οικονομικά τις 27 χώρες της ΕΕ, περισσότερο από την Ρωσία στην οποία επιβλήθηκαν. Όμως, σε επίπεδο αποφάσεων δεν σημειώθηκε πρόοδος στην άμεση δημιουργία ασπίδας προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις πολεμικές πληθωριστικές πιέσεις, αφού οι παρεμβάσεις στις τιμές χονδρεμπορικής φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος θα εξεταστούν περαιτέρω από την ΕΕ και ως συνήθως, “εν ευθέτω χρόνω”.

Εγκαίρως επισημάνθηκε ο διαφαινόμενος κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης σε 12 με 18 μήνες στις χώρες της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής λόγω εξάρτησης κατά 80% σε ρωσο-ουκρανικά σιτηρά, με πρωτοβουλίες αποθήκευσης αλλά και αύξησης της ευρωπαϊκής παραγωγής προς αποφυγή αναταραχών σε χώρες της Α. Μεσογείου. Αναπάντητο βεβαίως παραμένει, έως το τέλος Μαϊου, εάν οι παρεμβάσεις συγκράτησης του πληθωρισμού θα χρηματοδοτηθούν μόνο από εθνικούς πόρους με δημοσιονομικό κόστος και εάν θα υπάρξει κεντρική ευρωπαϊκή στήριξη. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η ρητή αναφορά της ελληνικής πρότασης στα συμπεράσματα της Συνόδου για την επιβολή πλαφόν και την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ληφθεί υπόψη από τους ενεργειακούς προμηθευτές ως πρόθεση, ώστε να περιορίσει την διεθνή κερδοσκοπική δράση και να αποκλιμακωθούν οι υπέρογκες τιμές ενέργειας που επιβαρύνουν υπέρμετρα όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ.»

Επιπλέον, σε σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρονται και τα εξής:

«Η EuroCommerce με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής, εξέδωσε δελτίο τύπου, όπου επισημαίνει την σοβαρή ανησυχία του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στην ΕΕ για την ενεργειακή κρίση, καθώς και τους λόγους που χρειάζεται επειγόντως υποστήριξη, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.

Οι έμποροι λιανικής και οι χονδρικής παρέχουν μια βασική υπηρεσία στους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς πελάτες και είναι σημαντικοί χρήστες ενέργειας στη θέρμανση, την ψύξη και την επιμελητεία, τα οποία λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ζητάμε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ταξινομήσουν επειγόντως τον κλάδο ως υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και έτσι να επιτρέψουν στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ραγδαίες τιμές ενέργειας να έχουν πρόσβαση στην κρατική ενίσχυση για τους εξής λόγους:

 • Ο εμπορικός κλάδος πληροί σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του 3% της αξίας παραγωγής για να αναγνωριστεί ως κλάδος υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.
 • Ο υψηλός κατακερματισμός του κλάδου με 5 εκατομμύρια εταιρείες καθιστά δυσκολότερο το όφελος από οικονομίες κλίμακας κατά τη διαπραγμάτευση με παρόχους ενέργειας·
 • Ο κλάδος λειτουργεί με βάση τον υψηλό κύκλο εργασιών και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους. Αυτό καθιστά μεμονωμένες εταιρείες ιδιαίτερα ευάλωτες στις τρέχουσες συνθήκες·
 • Ο εμπορικός τομέας εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει τις τιμές για τους καταναλωτές εντός ορίων.
 • Εάν αφεθούν να ξεπεράσουν αυτήν την καταιγίδα χωρίς βοήθεια, αυτό το κόστος θα τροφοδοτήσει τους πελάτες που ήδη παλεύουν με τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την “ενεργειακή εργαλειοθήκη” και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για να παράσχουν επείγουσα υποστήριξη ώστε να διατηρηθεί το κόστος για τους καταναλωτές εντός λογικών ορίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητάμε από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών, τα κάτωθι:

Στο άμεσο μέλλον:

 • να δοθεί στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, ως κλάδος υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, πρόσβαση σε υποστήριξη στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για κρατικές ενισχύσεις για υψηλό ενεργειακό κόστος και δυνατότητες εκμετάλλευσης που προσφέρει το άρθρο 17 της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας υπέρ των εντατικών χρηστών όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
 • να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας για τη μείωση των φόρων στα ενεργειακά προϊόντα
 • να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αλλάξουν τους τρέχοντες μηχανισμούς τιμών της ενέργειας για να συγκρατήσουν το επίπεδο αυτών των τιμών
 • να αναστείλει προγραμματισμένους φόρους ή νέα όρια στις εκπομπές CO2 για να αποφευχθεί περαιτέρω πίεση στις τιμές της ενέργειας.
 • να υποστηρίξει την ικανότητα των καταναλωτών να πληρώνουν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς π.χ. μέσω φορολογικών μειώσεων στην ενέργεια και ΦΠΑ στις πωλήσεις, τουλάχιστον των τροφίμων για τον μετριασμό του πληθωρισμού.
 • να μειώσει και να εξαλείψει τις πρόσθετες εισφορές και φόρους στην ενέργεια όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση.

Μεσοπρόθεσμα:

 1. να υποστηρίξει επενδύσεις για τη μείωση της χρήσης ενέργειας στον εμπορικό τομέα, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 2. να υποστηρίξει επενδύσεις για την επιτάχυνση της χρήσης του κλάδου και συμβολή στην παραγωγή εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων για κτίρια και logistics.

Το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο αποτελεί ουσιαστικό οικοσύστημα που εξυπηρετεί τους καταναλωτές και υποστηρίζει πολλούς άλλους τομείς αλλά και την ευρύτερη οικονομία. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και συμβάλλει σημαντικά στη συνέχιση της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Για να συνεχίσει να το κάνει, ο τομέας του εμπορίου χρειάζεται υποστήριξη για να επενδύσει στον τρέχοντα ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα, τις δεξιότητες και επειγόντως σήμερα, στην ενεργειακή μετάβαση».

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?