Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 225 έργα στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για τη στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε σύγχρονες και ανθεκτικές δημόσιες διοικήσεις, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικές οικονομίες, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους να αντιδρούν σε τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις.

Αρκετά μεταρρυθμιστικά έργα περιλαμβάνονται επίσης στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά: «Αν και ακόμα ανακάμπτουμε από την πανδημία, ξέσπασε νέα κρίση στην Ευρώπη πριν από δύο εβδομάδες. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στην επίτευξη μεταρρυθμίσεων που μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους, να στηρίξουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές τους, να τις προετοιμάσουν για τη διττή, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές και ευέλικτες δημόσιες διοικήσεις.»

Οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών υποστηρίζονται από το TSI, με συνολικό προϋπολογισμό 116,8 εκατ. ευρώ για το 2022. Το TSI είναι ένα μέσο που βασίζεται στη ζήτηση και προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρογνωσία. Είναι, επίσης, ένα ευέλικτο μέσο που μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί στις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματός τους.

Μια πιο στοχευμένη στήριξη

Τα έργα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής: Το TSI 2022 θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεών τους. Για παράδειγμα, το 36 % των αιτημάτων επικεντρώνονται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και το 51 % στην ψηφιακή μετάβαση. Επιπλέον, το 57 % των επιλεγμένων αιτημάτων για στήριξη από το TSI για το 2022 συνδέονται με μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Το πρόγραμμα εργασιών του TSI για το 2022 περιλαμβάνει επίσης ορισμένες καινοτομίες:

  • Πολυκρατικά ή πολυπεριφερειακά έργα: τα έργα αυτά παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, εστιάζοντας στις ίδιες προτεραιότητες. Τα έργα αυτά προωθούν την αμοιβαία μάθηση και την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων μέσω ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων.
  • Εμβληματικά έργα: σχεδιασμένα από την Επιτροπή για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων που είναι σε μεγάλο βαθμό αναγκαίες στα διάφορα κράτη μέλη και συνάδουν με τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ. Για παράδειγμα, το εμβληματικό έργο «Στήριξη του κύματος ανακαινίσεων» στοχεύει στα κράτη μέλη που επιθυμούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων. Το εμβληματικό έργο «Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά» στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά. Παρέχει τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που προλαμβάνουν και καταπολεμούν την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το 50 % των αιτήσεων συνδέονται με εμβληματικά έργα, όπως ο τουρισμός, το κύμα ανακαινίσεων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η δημόσια διοίκηση και η ένταξη των μεταναστών, ενώ το 30 % των αιτήσεων αφορούν πολυκρατικά ή πολυπεριφερειακά έργα.

Πόσα έργα θα γίνουν στην Ελλάδα

Με τον δεύτερο γύρο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης η Επιτροπή θα στηρίξει την Ελλάδα με 17 έργα στους τομείς της ψηφιακής χρηματοδότησης, της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας, της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, του κλίματος, της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής, της πράσινης φορολογίας, της δίκαιης μετάβασης, της ένταξης των μεταναστών, της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, της αντιστοίχισης δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας, της πράσινης αστικής κινητικότητας και της αποτίμησης των ακινήτων.

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει επωφεληθεί από 112 έργα. Αυτή η στήριξη αφορά ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας διοίκησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, των χρηματοοικονομικών γνώσεων, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, τη δίκαιη μετάβαση και την ένταξη των μεταναστών. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 51 έργα.

Ιστορικό

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών. Αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το οποίο από το 2017 έχει υλοποιήσει περισσότερα από 1 400 έργα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του TSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τη διαχείριση της μετανάστευσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη στήριξη ευάλωτων παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?