Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από τόκους, μερίσματα, ενοίκια και μεταβιβάσεις ακίνητων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, προστίθενται στο κατάλογο των φορολογούμενων που θα δεν θα τους επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης για το 2021.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στον ΣΚΑΙ 100,3  «η εισφορά αλληλεγγύης που καταργείται το 2021 αφορά στο οικονομικό έτος 2020 για τα εισοδήματα που προκύπτουν από κεφάλαιο, επιχειρηματική δραστηριότητα και υπεραξία μεταβίβασης  κεφαλαίου και στο οικονομικό έτος 2021 για τα  εισοδήματα που προκύπτουν από μισθωτή εργασία».  Από την δήλωση αυτή προκύπτει πως για το οικονομικό έτος 2020, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2021, δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης στις εξής περιπτώσεις:

– Εισόδημα από κεφάλαιο: Πρόκειται για το εισόδημα φυσικών προσώπων που προέρχεται από μερίσματα, τόκους, άδειες χρήσης (royalties) και ακίνητα (όπως τα ενοίκια).

– Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου: Στην πηγή αυτή υπάγεται η μεταβίβαση ακινήτου καθώς και η μεταβίβαση μετοχών και εταιρικών μεριδίων Ως υπεραξία θεωρείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σ’ αυτόν.

– Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και ελευθέρια επαγγέλματα: Πρόκειται για εισοδήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία επιχείρησης και συνιστούν κέρδη. Ουσιαστικά αφορά κυρίως εμπόρους/ατομικές επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές κλπ) που δεν τελούν σε εξαρτημένη σύμβαση εργασίας.

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοστεί επί των αποδοχών του 2021 και θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

Στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από πολλαπλές πηγές, θα επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης μόνο στο εισόδημα για το οποίο δεν υπάρχει απαλλαγή, δηλαδή στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στο δημόσιο και συντάξεις.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?