Στο 72,4% καταγράφεται το Επιχειρηματικό Κλίμα ΜΜΕ, σημειώνοντας πτώση 2,8%

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει ότι επήλθε τέλος στην ανάκαμψη των ΜΜΕ με τον κίνδυνο ύφεσης στον ορίζοντα. Ακόμα και εάν τα αποτελέσματα για το τελευταίο εξάμηνο είναι πολύ ανώτερα των προσδοκιών, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος καταγράφει πτώση 2,8% της εμπιστοσύνης των ΜΜΕ.

«Οι ανησυχητικές οικονομικές συνθήκες όπως οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, και οι πληθωριστικές πιέσεις υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για την επιδεινούμενη επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Οι ΜΜΕ με έντονη παρουσία στον τομέα κατασκευών επλήγησαν περαιτέρω από τα υψηλά επιτόκια στα ενυπόθηκα δάνεια», είπε ο Petri Salminen, ο Πρόεδρος της SMEunited.

Παρουσιάζοντας τα κύρια ευρήματα του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ, το οποίο ανέπτυξε η Μονάδα Μελετών της SMEunited, ο Gerhard Huemer, Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής της SMEunited, έδειξε ότι τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 υπερέβησαν τις προσδοκίες, καθώς οι φόβοι για έξαρση παραλλαγών της CoViD δεν επαληθεύθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα για τις επενδύσεις ήταν χειρότερα απ’ ό,τι αναμενόταν λόγω της αβεβαιότητας ως προς το μελλοντικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το τρέχον εξάμηνο δείχνει απότομα αυξανόμενη αβεβαιότητα. Οι αρνητικές προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών και τις παραγγελίες οδηγούν σε έντονη πτώση της αξίας των επενδύσεων (-16,7). Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες για την απασχόληση παραμένουν θετικές (+1,2), καταδεικνύοντας ότι πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να θέλουν να καλύψουν κενές θέσεις που υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον κ. Huemer, για να διέλθουν οι ΜΜΕ από την υψηλή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον ουκρανικό πόλεμο, η έμφαση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών θα πρέπει να βρίσκεται στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και βασικών προϊόντων και στη λήψη επείγουσας δράσης για το μετριασμό των ανατιμήσεων ενέργειας. Πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?