Δώδεκα ημέρες απομένουν στους φορολογούμενους που δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες κυρίως αυτοί που μέχρι σήμερα δήλωναν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Και αυτό καθώς με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληρώσουν πρόστιμο 22%, εάν δεν έχουν συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις που να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος τους.
Με το νέο τρόπο φορολόγησης καθιερώνεται και μάλιστα για τη χρήση του 2023 ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 10.920 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο και μπορεί να φθάσει έως τα 50.000 ευρώ.
Μέχρι σήμερα το σύνολο των αποδείξεων που θα έπρεπε να συγκεντρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υπολογίζονταν με βάση το ύψος των καθαρών κερδών που δήλωναν.  Όμως, από φέτος, οι απαιτούμενες αποδείξεις υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα είναι υψηλότερο.
Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας με έξι χρόνια λειτουργίας δήλωνε 5.000 ευρώ, υποχρεούνταν να έχει αποδείξεις ύψους 1.500 ευρώ. Για τη χρήση του 2023 (δήλωση 2024) θα πρέπει να παρουσιάζει αποδείξεις που ανέρχονται στο ποσό των 3.276 ευρώ (10.920 που είναι το  ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα  x 30%). Στην περίπτωση που οι αποδείξεις είναι λιγότερες και συγκεκριμένα 1.500 ευρώ, θα πληρώσει επιπλέον φόρο 390,72 ευρώ. Με το νέο νόμο γίνεται εξομοίωση του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εν λόγω εξομοίωση συνδέεται επίσης με τις διατάξεις λοιπών νομοθετημάτων που διέπουν τη χορήγηση προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων και τις προϋποθέσεις τους. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί αυτόματα στον περιορισμό ή και μηδενισμό των επιδομάτων που λαμβάνουν σήμερα οι επαγγελματίες.
Βέβαια, όλοι οι φορολογούμενοι (πλην των παρακάτω εξαιρέσεων) υποχρεούνται να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος τους. Για παράδειγμα φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 να έχει δαπανήσει για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα ποσοστό ίσο το 30% του εισοδήματος του δηλαδή 4.500 ευρώ. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 3.000 ευρώ τότε για τη διαφορά των 1.500 ευρώ θα χρεωθεί με έξτρα φόρο 22% δηλαδή 330 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, όσοι  κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί άλλα και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για το εάν θα κάλυψαν ή όχι  μέχρι το τέλος του έτους το 30% του φετινού εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο.
Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?