Νόμος του Κράτους είναι από χθες το βράδυ ο νέος τρόπος με τον οποίο φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα κληθούν για τα εισοδήματα του 2023 να πληρώσουν υψηλότερους φόρους. Και αυτό θα συμβεί καθώς οι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα φορολογηθούν με ελάχιστο ποσό ύψους 10.920 ευρώ.
Ωστόσο, αυξήθηκαν οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές με το οικονομικό επιτελείο να αποδέχεται κάποιες από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και κάποιες από τις προτάσεις των φορέων. Μέχρι και χθες το οικονομικό επιτελείο έκανε αλλαγές μειώνοντας το τεκμήριο για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, ενώ σε δύο ακόμα αποφασίσθηκε η απαλλαγή τους.
Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης μειώνεται ή μηδενίζεται για τις εξής περιπτώσεις:
1. Απαλλάσσονται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, καθώς και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
2. Μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα κατά 50% για τους επαγγελματίες:
α) που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%,
β) που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους,
γ) σε γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα,
δ) σε γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
ε) σε γονείς πολύτεκνων οικογενειών
3. Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ.
4. Οι εποχικές επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για τους μήνες λειτουργίας εφόσον είναι δηλωμένες στην ΑΑΔΕ. Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
5. Εξαιρούνται από το τεκμήριο τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Πρόκειται για 1.800 επιχειρήσεις.
6. Ειδική εξαίρεση από την επιβάρυνση λόγω του κριτηρίου τζίρου για τα περίπτερα επειδή εμπορεύονται προϊόντα με χαμηλό περιθώριο κέρδους. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών και τον προσδιορισμό του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις των καπνικών προϊόντων.
7. Εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζόμενων με «μπλοκάκι». Συγκεκριμένα στη νέα διάταξη αναφέρεται ότι στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δυο ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους,
8. Όσοι έχουν μερίδιο μέχρι 25% σε ταξί, το τεκμήριο θα εφαρμόζεται μειωμένο κατά 50%.
Πως θα φορολογηθούν οι επαγγελματίες
1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 10.920 ευρώ και ανάλογα με τα χρόνια δραστηριοποίησης θα μεταβάλλεται. Ειδικότερα:
Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης δεν θα υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα,
Τον τέταρτο χρόνο θα είναι μειωμένο κατά 67%,
Τον πέμπτο 33% μειωμένο για τον πέμπτο χρόνο,
Στον έκτο χρόνο το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τα 10.920 ευρώ, για τα έτη 7-9 το τεκμαρτό θα ανέλθει στα 12.012, στα 9-12 στα 13.104 και μετά το 12 έτος στα 14.196 ευρώ.
2. Τζίρος επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επι του ποσού των 10.000 ευρώ.
Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?