Δέσμη διατάξεων προκειμένου να τεθούν σε πρακτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προωθεί στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, λίγο πριν την κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού 2022 την ερχόμενη Δευτέρα στη Βουλή.

Οι διατάξεις νόμου αφορούν τις γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις για δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού με την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 800.000 ευρώ, παρατάσεις ισχύος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και νέες μετατάξεις από τον κανονικό συντελεστή στον μειωμένο ή και τον υπερμειωμένο, ευνοϊκή φορολόγηση για τη συγκέντρωση κεφαλαίου αλλά και επεκτάσεις μέτρων που ισχύουν ήδη και αφορούν στο πρόγραμμα Γέφυρα και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επείγοντα χαρακτήρα έχει και η νομοθέτηση των διατάξεων για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές, προκειμένου να περιοριστεί το «ηλεκτροσόκ» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι διατάξεις λαμβάνουν την τελική τους μορφή και είναι θέμα χρόνου να κατατεθούν στη Βουλή, ώστε από την 1η Οκτωβρίου να τεθούν σε ισχύ οι εξαγγελίες, οι οποίες αφορούν:

1. Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, με αξία κινητής ή ακίνητης περιουσίας έως 800.000 ευρώ. Οι διατάξεις θα προβλέπουν πως από την 1η Οκτωβρίου, το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας ορίζεται στο ποσό των 800.000 ευρώ. Από αυτό το ύψος και πάνω θα επιβάλλεται συντελεστής 10%. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς, ενώ το όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο ακίνητη περιουσία όσο και κινητή (μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, μετρητά).

Σήμερα, η κλίμακα γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών για συγγενείς πρώτου βαθμού, έχει αφορολόγητο 150.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1% για τα επόμενα 150.000 ευρώ, 5% για το τμήμα από 300.000 έως 600.000 ευρώ και 10% για αξία άνω των 600.000 ευρώ. Πρακτικά λοιπόν σήμερα γονική παροχή ακινήτων αξίας 300.000 κοστίζει 1.500 σε φόρο, στις 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 και στις 800.000 ευρώ, 36.500 ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου, οι επιβαρύνσεις αυτές διαγράφονται τόσο για γονικές παροχές όσο και για δωρεές στους συγγενείς της πρώτης κατηγορίας. 

Οι επιβαρύνσεις παραμένουν αμετάβλητες για κληρονομιές. Το αφορολόγητο παραμένει στις 150.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλονται κλιμακωτοί συντελεστές όπως σήμερα, από 1% έως και 10% (πάνω από 600.000 ευρώ), ενώ ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

2. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Για το 4ο τρίμηνο του 2021 (μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο) επιδοτούνται για το σύνολο του πληθυσμού οι πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 €/Mwh, με την επιδότηση να  ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Το κόστος για το τρίμηνο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και θα επιδοτηθεί από την ανακατανομή των εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχουν σκέψεις περαιτέρω ενίσχυσης του ποσού της επιδότησης καθώς οι ανατιμήσεις αποδεικνύονται «φωτιά». Παράλληλα η κυβέρνηση περιμένει τις αποφάσεις της Κομισιόν στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής προσπάθειας περιορισμού των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα και το φυσικό αέριο.

3. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Διάταξη νόμου θα ορίζει την αύξηση του κονδυλίου κατά 20% στα 100 εκατ. ευρώ, με τους δικαιούχους και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, αυξάνοντας έτσι το τελικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν για θέρμανση.   

4. Σε όλους τους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής σε συνάρτηση με τον τζίρο επέρχεται «κούρεμα» που φτάνει έως και το 75% καθώς μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστρέφεται το ένα τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Επιστρέφεται το ένα τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστρέφεται το ένα τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το ένα τρίτο (33,3%).5. ΦΠΑ. Επεκτείνονται οι μειωμένοι συντελεστές  ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, στον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Παράλληλα από την 1η Οκτωβρίου μειώνεται ο συντελεστής  ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% σε 13%  έως τον Ιούνιο του 2022 και μόνιμα μειώνεται στο 6% (από 13%) ο συντελεστής ΦΠΑ για τις ζωοτροφές.

5. ΦΠΑ. Επεκτείνονται οι μειωμένοι συντελεστές  ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, στον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Παράλληλα από την 1η Οκτωβρίου μειώνεται ο συντελεστής  ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% σε 13%  έως τον Ιούνιο του 2022 και μόνιμα μειώνεται στο 6% (από 13%) ο συντελεστής ΦΠΑ για τις ζωοτροφές.
6. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Μείωση 50% του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου από την 1η Οκτωβρίου ενώ ενεργοποιούνται και κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

•        Οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στη φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους.
•        Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη. 

7. Συνδρομητική τηλεόραση. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, με τους καταναλωτές να γλιτώνουν 4,5 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους και επιπλέον 9 εκατ. ευρώ το 2022.

8. ΓΕΦΥΡΑ και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021 με δημοσιονομικό κόστος 50 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων με κόστος 45 εκατ. ευρώ για το 2021.

9. Πολιτισμός. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021, με δημοσιονομικό κόστος 16 εκατ. ευρώ.

10. Επιδότηση θέσεων εργασίας. Επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για επιπλέον 50.000 θέσεις.

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?