Αθήνα, 24/07/2023

Αρ. Πρωτ.: 587/2023

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, στο πλαίσιο της υπ’ αρθμ. 1/2023/ΠΟΒΑΚΩ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης έως τις 31/07/2023 και ώρα 23:59:59

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχοντας αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ , εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης με αρ. πρωτ. 4974/1089/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ),  καθώς και την με αρ. πρωτ. 2798/Β3/646/11.05.2021 (ΑΔΑ:9Ν4Ο46ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 παρατείνεται μέχρι και τις 31/07/2023 και ώρα 23:59:59.

Κατά τ’ άλλα ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της υπ αριθμ. 1/2023/ΠΟΒΑΚΩ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στο e-mail: povako.espa2@gmail.com, και
  • στο τηλέφωνο 2103229047 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).

 

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να δείτε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής πατήστε εδώ

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?