Αθήνα, 09/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 782

Ανακοίνωση παράτασης της υπ’ αρθμ. 1/2022/ΠΟΒΑΚΩ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης έως τις 16/11/2022 και ώρα 23:59:59

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχοντας αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ , εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης με αρ. πρωτ. 4974/1089/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3Λ46ΜΤΛΡ-Ι3Γ),  καθώς και την με αρ. πρωτ. 2798/Β3/646/11.05.2021 (ΑΔΑ:9Ν4Ο46ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η τροποποίηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 παρατείνεται μέχρι και τις 16/11/2022 και ώρα 23:59:59.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων .pdf θα πρέπει να αποστέλλονται, μετά την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 21/11/2022.

Κατά τ’ άλλα ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της υπ αριθμ. 1/2022/ΠΟΒΑΚΩ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στο e-mail: povako.espa@gmail.com, και
  • στο τηλέφωνο 2103229047 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).

 

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησής σας πατήστε εδώ

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να δείτε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής πατήστε εδώ

Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?