Ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιμοποίησαν μετρητά για αγοραπωλησίες, διαχειριστές Αirbnb, όσους έχουν προχωρήσει σε γονικές παροχές και δωρεές, φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έλαβαν επιστροφές φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ) αλλά και επαγγελματίες που από τις αρχές του νέου έτους θα δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω POS βάζει στο στόχαστρο ο ελεγκτικός μηχανισμός για το 2024.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιμοποίησαν μετρητά για αγοραπωλησίες, διαχειριστές Αirbnb, όσους έχουν προχωρήσει σε γονικές παροχές και δωρεές, φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έλαβαν επιστροφές φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ) αλλά και επαγγελματίες που από τις αρχές του νέου έτους θα δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω POS βάζει στο στόχαστρο ο ελεγκτικός μηχανισμός για το 2024.
Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πάνω από 40.000  στοχευμένους ελέγχους, 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αλλά και τουλάχιστον 900 έρευνες για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.
Πώς επιλέγονται οι υποθέσεις ελέγχων
Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα το 2024 θα πραγματοποιηθεί ανά ελεγκτική υπηρεσία, με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ.
Τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων  θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Συσσωρεύονται επικίνδυνα τα χρέη στην εφορία που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας
Πηγή: Pixabay
Επίσης θα ελεγχθούν υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο το 2024
Ειδικά για το 2024 στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν:
Όσοι αγόρασαν ακίνητα με μετρητά
Από κόσκινο θα περάσει η εφορία το «πόθεν έσχες» των φορολογούμενων που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά. Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα συμβόλαια μεγάλης αξίας με τους ελεγκτές να «ξεσκονίζουν» τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογούμενων καταγράφοντας τα συνολικά εισοδήματα που εμφάνισαν στην Εφορία από μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.
Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι αγοραστές αλλά και οι πωλητές των ακινήτων για να εντοπιστούν περιπτώσεις εικονικών μεταβιβάσεων ακινήτων ενώ εάν η Εφορία υποψιαστεί ότι τα μετρητά που διατέθηκαν για την αγορά των ακινήτων προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα ή παράνομες δραστηριότητες τότε θα προχωρήσει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Εφόσον από τους ελέγχους προκύψει ότι το τίμημα για την αγορά ακινήτου δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων. Όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα χρήματα θα υποχρεωθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο με συντελεστή 33% επί του «ακάλυπτου» ποσού καθώς θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Επίσης οι υποθέσεις αυτές θα αποσταλούν για περαιτέρω έλεγχο στην Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Βραχυχρόνιες μισθώσεις
Εξονυχιστικούς ελέγχους θα κάνει η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα στις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και Expedia Group/VRBO σε όλα τα στοιχεία των μισθώσεων για το έτος 2023. Η προσοχή των ελεγκτικών υπηρεσιών αναμένεται να επικεντρωθεί στο να διαπιστώσει αν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα ή πρόκειται για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Δηλαδή, αν τα μισθώματα που δηλώθηκαν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Παράλληλα, θα ελεγχθούν και θα διασταυρωθούν με βάση τα στοιχεία που θα αντληθούν μέσω πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ακίνητα τα οποία είτε δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.), αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και «διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της.
Ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημερών προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
Ανάλογα με τις εξηγήσεις και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα πρόστιμα, ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για:
Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»
Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής
Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
Υποχρεωτική Εγκατάσταση POS σε 35 κλάδους
Από το νέο έτος θα πρέπει να διαθέτουν POS μεταξύ άλλων ταξιτζήδες, λαϊκές αγορές, μεσίτες. Οι επαγγελματίες υποχρεωτικά θα αποδέχονται πληρωμές με κάρτες. Σε όσους δεν ανταποκριθούν επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.
Επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα και μεγάλες δαπάνες
Από δεύτερη διασταύρωση περνάει αυτές τις ημέρες η ΑΑΔΕ  20.000 φορολογούμενους, οι οποίοι πιάστηκαν στην παγίδα καθώς  δήλωναν εισοδήματα μικρότερα των 10.000 ευρώ αλλά την ίδια ώρα εντοπίστηκαν με καταναλωτικές δαπάνες από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της διασταύρωσης , όσοι εξακολουθούν να εμφανίζουν αδικαιολόγητες, σύμφωνα με την εφορία, διαφορές δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλωτικών δαπανών, θα κληθούν αρχικά για την παροχή εξηγήσεων και εν συνεχεία, εάν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, για τακτικό έλεγχο. Τα σχετικά ειδοποιητήρια αναμένεται πως θα χτυπήσουν την πόρτα των φορολογουμένων τον Ιανουάριο.
Copyright © 2024 by ΠΟΒΑΚΩ! All Rights Reserved. Powered by

Επικοινωνήστε

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?