Panhellenic Federation of Craft Silversmiths Jewelers Watch Sellers

image 

Text Size
  • ΠΟΒΑΚΩ Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας
  • Πως το μέταλλο γίνεται κόσμημα! Διαδικασία και φάσεις

Τα νέα μας

30 ΕΛΛΗΝΕΣ

30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
 
Βαρδέα Χρύσα
Βαρλάμος Γιώργος
Βασιλείου Σπύρος
Βολανάκης Κωνσταντίνος
Γαλάνης Δημήτρης
Γαίτης Γιάννης
Γουλανδρή Νίκη
Γύζης Νικόλαος
Δρούγκας Αχιλλέας
Εγγονόπουλος Νίκος
Ευθυμιάδη Φρόσω
Κατράκη Βάσω
Λύτρας Νικηφόρος
Κεφαλληνός Γιάννης
Κόντογλου Φώτης
(σημείωση: οι 30 καλλιτέχνες του
καταλόγου, δημιούργησαν τον 19ο και 20ο
αιώνα, δεν είναι εν ζωή και
αντιπροσωπεύουν διάφορα καλλιτεχνικά
ρεύματα της ζωγραφικής, της χαρακτικής
και της γλυπτικής)
Κουνέλης Γιάννης
Κοψίδης Ράλλης
Λούστας Κώστας
Μοντεσάντου Λουίζα
Μπουζιάνης Γιώργος
Μόραλης Γιάννης
Πανταζής Περικλής
Παππά Αγλαία
Παπαλουκάς Σπύρος
Παρθένης Κωνσταντίνος
Ρέγκος Πολύκλειτος
Τσαρούχης Γιάννης
Χατζημιχαήλ Θεόφιλος
Φλωρά-Καραβία Θάλεια
Χαλεπάς Γιαννούλης

ΣΗΜΑ ΠΟΒΑΚΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΣΗΜΑ ΠΟΒΑΚΩ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το σήμα είναι η συμβολική παράσταση ενός διαμαντιού που περικλείεται από τα ανοιχτά χέρια δύο ανθρώπων και εντός της παράστασης που είναι κυκλική, αναγράφονται τα αρχικά αυτής και το έτος ιδρύσεως της Ομοσπονδίας, ενώ περιμετρικά αυτής αναγράφεται η επωνυμία της.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
με τίτλο:

«Δημιουργία Μεταλλίου για την Τεσσαρακοστή Επέτειο της ΠΟΒΑΚΩ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ
(ΠΟΒΑΚΩ)

Η παρούσα Διακήρυξη και τα συνημμένα άρθρα αυτής,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,
θα είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ
και στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.povako.gr) καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), τιμώντας τα σαράντα (40) χρόνια λειτουργίας της, προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό φιλοτέχνησης σχεδίου επετειακού μεταλλίου.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και θα διεξαχθεί με βάση τους ακόλουθους όρους:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1. Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς (μέχρι 2 πρόσωπα) και
2. Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς (μέχρι 2 πρόσωπα).
Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει ένα (1) σχέδιο, που θα απεικονίζει ένα και μόνο ένα αντικείμενο.
2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την πατρότητα, τη μοναδικότητα και την πρωτοτυπία του έργου τους.
3. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε μεμονωμένος διαγωνιζόμενος ή η κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα αναγνωρίζει και εγγυάται ότι το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον/την ίδιο/α και ότι δεν παραβιάζει πνευματικά ή/και ηθικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
4. Σε περίπτωση αντιδικίας, εφόσον γνωστοποιηθεί δικαστική απόφαση ή εκκρεμής δίκη ως προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας υποβληθέντος σχεδίου - έργου, η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να απορρίψει τη συμμετοχή του έργου στο διαγωνισμό και να ανακαλέσει το

βραβείο, εάν το έργο βραβευθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΒΑΚΩ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση στον παρόντα διαγωνισμό ενδίκου σχεδίου που υποβάλλεται από μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από ομάδα διαγωνιζόμενη, κατά παράβαση της αμέσως παραπάνω διατάξεως, και του οποίου σχεδίου την πνευματική πατρότητα επικαλείται και αξιώνει οποιοσδήποτε τρίτος, εάν η αξίωση αυτή δεν έχει γνωστοποιηθεί προς τη διοργανώτρια ΠΟΒΑΚΩ εγκαίρως, νομοτύπως και επί αποδείξει.

Άρθρο 3
Υλικά Κατασκευής – Διαστάσεις, Σχήμα και Μορφή Μεταλλίου
1. Στο σχέδιο του μεταλλίου πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από :
α.Το σήμα της Ομοσπονδίας, κατά το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α» που γνωστοποιείται ευκρινώς στους διαγωνιζόμενους, ως παράρτημα του παρόντος Κανονισμού,
β. Τον επετειακό αριθμό «40» (σαράντα),
γ. Τις χρονολογίες ιδρύσεως και επετείου (1979-2019).
2. Σε περίπτωση χρήσης χρώματος (σμάλτων ή πολύτιμων λίθων) είτε στο σχέδιο είτε / και στο υλικό του μεταλλίου, οι χρωματισμοί να έχουν τόνους του μπλε ή / και του γαλάζιου.
3. Το μετάλλιο πρέπει:
α. να έχει σχήμα στρογγυλό και
β. να είναι κατασκευάσιμο από τα ακόλουθα υλικά – μέταλλα, σε τόνους των φυσικών χρωμάτων και ειδικότερα, είτε από ένα εξ αυτών είτε από συνδυασμό αυτών:
(1) Χρυσό
(2) Ασήμι
(3) Χαλκό
(4) Ορείχαλκο
(5) Πολύτιμους λίθους

4. Διαστάσεις του έργου: Η διάμετρος του μεταλλίου πρέπει να κυμαίνεται από τέσσερα (4) έως πέντε και ½ (5,50) cm, ενώ το πάχος αυτού πρέπει
να κυμαίνεται από τρία (3) έως πέντε (5) mm .
5.Το μετάλλιο θα έχει μόνον εμπροσθότυπο (σχεδιασμός μόνον στη μία
όψη) και δεν θα φέρει κρίκο ανάρτησης.

Άρθρο 4
Δημιουργία και Παρουσίαση Σχεδίου
1. Τα σχέδια του μεταλλίου πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι αντιγραφές) και να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε διαγωνισμό. Το κάθε σχέδιο θα συνοδεύεται από ένα κείμενο, με ανώτατο όριο τις 150 λέξεις. Στο κείμενο αυτό θα περιγράφεται το σκεπτικό του σχεδιαστή, οι πηγές έμπνευσης και έρευνας.
2. Η κατασκευή του μεταλλίου πρέπει να περιγράφεται επαρκώς (τρόπος κατασκευής για όλα τα πιθανά μέρη αυτού, πιθανές συνδέσεις κλπ).
3.Στη σχεδιαστική προσπάθεια, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής δημιουργίας των σχεδίων, αυτή θα αναφέρεται ρητά με ειδική μνεία επί του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β».
4. Θα εκτιμηθεί η προσπάθεια σχεδιασμού με το χέρι.
5. Τα σχέδια μπορούν εγκύρως να υποβληθούν και με τους δύο τρόπους.
Άρθρο 5
Τεχνική Παρουσίασης
Η παρουσίαση του σχεδίου γίνεται:
1. Με επικόλληση αυτού σε σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 0,50 x 0,35 cm, ανεξάρτητα αν οι διαστάσεις του καθ' εαυτού σχεδίου ή των επιμέρους σχεδίων είναι μικρότερες.
2. Με γραμμικά τεχνικά σχέδια του μεταλλίου, (όψη, κάτοψη, πλάγιες όψεις, τομές) και γραμμικές λεπτομέρειες της συνδεσμολογίας.
3. Με απαραίτητες τεχνικές επεξηγήσεις για την κατασκευή του, είτε είναι χειροποίητο, είτε είναι χυτό.

Άρθρο 6
Τόπος και Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
1. Στην περίπτωση φυσικής, αυτοπρόσωπης ή ταχυδρομικής, υποβολής, η αίτηση συμμετοχής με το σχέδιο και τον φάκελο κατατίθεται ή αποστέλλεται στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, στην Αθήνα, στην οδό Λέκκα αριθ. 20, Τ.Κ. 10562, τηλ.: (+30) 21032229047.
2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος με την αίτηση και τα συνημμένα αρχεία θα γίνεται προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΒΑΚΩ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3. Ως χρόνος υποβολής των αιτήσεων λογίζεται αυτός της σφραγίδας ταχυδρομείου.
4. Καταληκτική ημερομηνία για την - με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους - υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η
13η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2019 και ώρα 15:00.
Άρθρο 7
Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής
1. Όλα τα σχέδια θα συνοδεύονται απαραιτήτως από κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, επικολλημένο στην πίσω όψη του σχεδίου, μέσα στον οποίο θα περιέχονται:
α. Βεβαίωση της σχολής, στην οποία σπουδάζει ο διαγωνιζόμενος.
β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του διαγωνιζόμενου, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του διαγωνιζομένου σχεδιαστή (με κεφαλαία).
(2) Την ακριβή διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας).
(3) Τον αριθμό τηλεφώνου του (κινητού ή/και σταθερού).
(4) Την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail address).
(5) Tην ηλικία του.
(6) Συνοπτική αναφορά σε οτιδήποτε σχετικό με συμμετοχές ή με βραβεύσεις του διαγωνιζομένου σε ανάλογους διαγωνισμούς.

2. Σε κάθε συμμετοχή ομάδας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία κάθε ενός από τα δύο μέλη αυτής.
Άρθρο 8
Διαδικασία Παράδοσης – Υποβολής Φακέλου
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν το σχέδιο και το φάκελο τους αποκλειστικά με έναν από τους εξής τρόπους: α. ιδιοχείρως, καταθέτοντας αυτά στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, β. ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας αυτά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, ή γ. ηλεκτρονικώς, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΒΑΚΩ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σε αρχεία μορφής pdf.
2. Η υποβολή των σχεδίων και των φακέλων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίον αυτή γίνεται (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς), συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετική «Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό», κατά το «υπόδειγμα Β» , το οποίο προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό.
3. Κατά την παράδοση – υποβολή των σχεδίων και φακέλων, εκδίδεται από την Γραμματεία της Ομοσπονδίας και παραδίδεται (ή αποστέλλεται, αντιστοίχως) στον συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο γενικός αριθμός πρωτοκόλλου της αιτήσεως.
4. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΠΟΒΑΚΩ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των σχεδίων και φακέλων που θα αποσταλούν.

Άρθρο 9
Οργανωτική Επιτροπή και Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διενεργείται υπό την εποπτεία της Οργανωτικής Επιτροπής.
2. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτεί την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των σχεδίων και ορίζει τα μέλη αυτής και την προέλευση τους.
3. Για την επίλυση κάθε ζητήματος που τυχόν ανακύψει σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό ή στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αρμόδια είναι η Οργανωτική Επιτροπή.
4. Για την επίλυση κάθε ζητήματος που τυχόν ανακύψει σχετικά με την αξιολόγηση των έργων και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Άρθρο 10
Κανόνες Αξιολόγησης – Ανακήρυξη Νικητή
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απορρίπτει εξαρχής τα έργα:
α. Που δεν είναι σχετικά με το θέμα.
β. Που υποβάλλονται από διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό.
γ. Που η παρουσίασή τους δεν είναι όπως ορίζεται παραπάνω.
δ. Που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους με βάση τα επισυναπτόμενα σχέδια και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού υλικά.
Η απόρριψη επιβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που μόνο μία από τις παραπάνω αρνητικές προϋποθέσεις συντρέχει.
2.Υποχρεωτικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογούνται και κατατάσσονται όλα τα σχέδια που έχουν υποβληθεί, εκτός εκείνων που καταρχήν μπορεί να απορριφθούν για τυπικούς λόγους, όπως παραπάνω.
3. Κριτήρια για την αξιολόγηση των έργων αποτελούν κυρίως η έμπνευση και το μέτρο κατά το οποίο το έργο στο σύνολό του, η μορφή και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αυτού, αποδίδουν την ιδέα και το θέμα του Διαγωνισμού.
4. Η βαθμολογία των έργων γίνεται με λίστες που φέρουν μόνο αύξοντα αριθμό του έργου και με κλίμακα βαθμολογίας από τον αριθμό ένα (1) έως τον αριθμό δέκα (10), όπου ο βαθμός 10 αποδίδει το άριστο.
Κάθε αξιολογητής βαθμολογεί το έργο κατά την κρίση του. Στο τέλος, όλοι οι βαθμοί αθροίζονται και το άθροισμα που εξάγεται αποτελεί και τον τελικό βαθμό αξιολόγησης του έργου, ο οποίος προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης αυτού στον σχετικό πίνακα που καταρτίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Το έργο που θα συγκεντρώσει το υψηλότερο άθροισμα βαθμών, ανακηρύσσεται πρώτο και βραβεύεται.
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων έργων, ακολουθεί διαδικασία κλήρωσης των έργων που ισοψηφούν από την επιτροπή αξιολόγησης.

Άρθρο 11
Ανακοίνωση Βραβευθέντος Έργου - Βραβείο
1. Μετά το πέρας της βαθμολόγησης και της τυχόν κλήρωσης των έργων, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης και τον παραδίδει προς την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τα στοιχεία του έργου που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και του σχεδιαστή αυτού, ανακηρύσσοντάς το ως βραβευόμενο.
2. Ο σχεδιαστής του έργου αυτού θα λάβει το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ, ως βραβείο για την επιτυχία του.
3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία του Διαγωνισμού και τα αποτελέσματα αυτού από σχετικές ανακοινώσεις της ΠΟΒΑΚΩ.

Άρθρο 12
Πνευματικά Δικαιώματα
Οι διαγωνιζόμενοι αποποιούνται ρητά των πνευματικών δικαιωμάτων τους επί των έργων με τα οποία συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό και παραιτούνται από κάθε αξίωσή τους για χρηματική ή και κάθε είδους αποζημίωση, σχετική με τη χρήση και την προβολή των έργων τους από την ΠΟΒΑΚΩ. Τα έργα, είτε βραβευθούν είτε όχι, από και δια της - με οποιονδήποτε
τρόπο - υποβολής τους στον παρόντα διαγωνισμό, περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος και επ' αόριστον στην ιδιοκτησία της ΠΟΒΑΚΩ, η οποία δικαιούται να κάνει χρήση αυτών κατά την κρίση της, ενώ οι διαγωνισθέντες δεν
δύνανται να τα αναζητήσουν. Ενδεικτικώς: Η ΠΟΒΑΚΩ δικαιούται να συμπεριλαμβάνει τα σχέδια και τα έργα του παρόντος διαγωνισμού σε εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες προβολής αυτής και των σχετικών φορέων, να χρησιμοποιεί και διαθέτει αυτά ως αναμνηστικά αντικείμενα και να τα παρουσιάζει δημοσίως με οποιοδήποτε μέσο προβολής και δημοσιοποίησης.
Απαγορεύεται όμως στην ΠΟΒΑΚΩ να παραχωρήσει περαιτέρω τα σχέδια – έργα του διαγωνισμού σε παραγωγικές μονάδες για παραγωγή εμπορεύσιμων ειδών και εν γένει για εμπορικούς / κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Άρθρο 13
Ακύρωση – Τροποποίηση – Αναβολή Διαγωνισμού
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης ή της αναβολής του διαγωνισμού, χωρίς αιτιολογία, με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών του παρόντος Κανονισμού, ακόμη και της ακύρωσης του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους διαγωνιζόμενους.
Κάθε τέτοια περίπτωση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΚΩ (www.povako.gr), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτή και οι τυχόν νέοι όροι του Κανονισμού.

. Άρθρο 14
Γνωστοποίηση
και Ρητή Αποδοχή των Όρων του Παρόντος Κανονισμού
Με την συμμετοχή του ο κάθε διαγωνιζόμενος, είτε μεμονωμένος είτε σε ομάδα, θεωρείται ότι έχει κατανοήσει και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού.
Η υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό, δια της - με οποιονδήποτε τρόπο - αποστολής του σχεδίου – έργου εκ μέρους του διαγωνιζόμενου, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
Ο παρών Κανονισμός Διαγωνισμού, συντάχθηκε σε 9 (εννέα) σελίδες.

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Για την ΠΟΒΑΚΩ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου Πέτρος Καλπακίδης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. ΟΝΟΜΑ:.............................................ΕΠΩΝΥΜΟ:...........................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ........................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .............................................
2. ΟΝΟΜΑ:.............................................ΕΠΩΝΥΜΟ:..............................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ........................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .............................................
ΠΡΟΣ :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ
(ΠΟΒΑΚΩ)

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
με τίτλο: «Δημιουργία Μεταλλίου για την Τεσσαρακοστή Επέτειο της ΠΟΒΑΚΩ»
¬¬
Με την παρούσα αίτησή μας, συνυποβάλλουμε το σχέδιο μας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα αυτού, προκειμένου να λάβουμε ως ομάδα μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου - δημιουργίας επετειακού μεταλλίου, τον οποίο διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ, δηλώνοντας ότι :
Α. έχουμε λάβει γνώση και αποδεχόμαστε όλους τους όρους του Κανονισμού του Διαγωνισμού αυτού και
Β. το υποβαλλόμενο σχέδιο δημιουργήθηκε από εμάς, ως ομάδα, με ίση συμμετοχή στην όλη προσπάθεια και στο αποτέλεσμα αυτού,

ΜΕ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος
ΧΩΡΙΣ τη χρήση ηλεκτρονικού σχεδιαστικού προγράμματος.
(οι αιτούντες επιλέγουν με √ την αντίστοιχη περίπτωση εντός του πλαισίου).

Με τιμή,
1) 2)

(τόπος, ημερομηνία και υπογραφές αιτούντων)